Abstract MOG 231 Praesidium aggiornato 24 Ottobre 2023